Development ReStart

Development ReStart е институт за подкрепа, съдействие, насърчаване развитието и израстването на деца и родители. Основан e от Виолета Андреева, създател на метод SIMPLE за балансирано детско развитие.

Development ReStart

Нашата философия

Вярваме, че здравето е подход към живота и всеки човек сам определя потенциала си за физическо и духовно благополучие. Приемаме като наша мисия укрепването и надграждането ресурсите на деца и родители за адаптирането им към различни физически и социални среди и ситуации. Това позволява справяне с изискванията и предизвикателствата на всекидневния живот, намалява стреса и повишава качеството на живот. За нас новата култура за деца и родители е стремежът на клиентите ни да доразвият индивидуалната си отговорност и да участват в постигането на здраве.

Виолета Андреева

Нашите услуги

Метод SIMPLE за балансирано детско развитие.

Индивидуална работа с деца по метода SIMPLE

Укрепва и надгражда ресурсите на детето за адаптиране към различни физически и социални среди. Повишава устойчивостта му към стрес и външни влияния.

Групова работа с деца по метода SIMPLE

Създава условия за изграждане на социални умения, общуване без насилие, уважение и приемственост.

Работа със сиблинги /братя и сестри/ по метода SIMPLE

Интегрира и утвърждава позитивни модели на общуването между децата

SIMPLE за бебе и майка

от 0 до 1 години

Тренинг в метод SIMPLE

За специалисти с интерес към работа с деца

Метод SIMPLE за балансирано развитие на вашето дете.
Ако не сега, кога?

За Виолета Андреева

Виолета Андреева има разнородни професионални квалификации, но истинската ѝ страст е работа с деца.

След дългогодишен опит, отдаденост и наблюдения, Виолета развива и утвърждава свой автентичен метод на работа SIMPLE и основава Институт Development ReStart.

Доволна е, че съдейства на десетки деца за тяхното развитие.

Нашите клиенти
Видими благоприятни резултати! Детето ми ходи с удоволствие и очакване! Невероятен специалист!
Ирина Ангелова
Чрез психомоторика можете да си осигурите спокойствие. Децата са в сигурна среда. Те могат да чувстват, преживяват и отиграват трудностите, с които се сблъскват по пътя на порастването. Доволна съм, че се грижа за моите деца и по този начин. Благодаря!!!
Вася Иванова
Заслужава си! Нека подкрепим децата си в тяхното израстване!
Ваня Стаменова​
Имате въпроси?

Институт Development ReStart предлага метода SIMPLE за балансирано детско развитие, разработен от Виолета Андреева – психолог, основател на Development ReStart.