В основата на метод SIMPLE е играта – естествена и спонтанна, емоционална и вдъхновяваща. Играта като естествен механизъм на децата за себерегулация и себеусъвършенстване. Ето защо, в галерията можете да видите снимки на играещи деца – защото при работа по метода не се манипулира играта, а се предоставя среда, в която играта да се случва по естествен начин.

Вижте повече и за самия метод SIMPLE, разработен от Виолета Кисимова – основател на институт Development ReStart и психолог, отдаден на работата с деца.

Споделете: