Методът SIMPLE е естествен, интуитивен и спонтанен. В основата му е играта като естествен механизъм на децата за себерегулация и себеусъвършенстване. Всеки жив организъм играе – животните, листата и клоните на дърветата, дори водата и въздухът. Това е естественият начин за развитие.

Играта е спонтанно и интуитивно движение, водещо до развитие. Чрез нея детето постига синхронизиране на елементите, изграждащи личността – моторика, познание, език и емоции.

Поради различни влияния от жизнената среда, много деца спират да играят, или не играят по естествен начин. Губят интуицията, спонтанността, уменията за „истинска” игра, както и процеса на синхронизация. Случва се да инвестират в една област прекомерно, а в друга недостатъчно и се получава дисбаланс и затруднения в развитието.

Какво значи S.I.M.P.L.E. за Вашето дете?

Гледайте кратко видео, за да научите как всеки елемент от метода се отразява на детското развитие:

Метод SIMPLE  работи с отношенията и моделите на свързване със себе си, с другите и с живота.

Човешкото дете е изключително интелигентно същество, което разполага с нужните средства и механизми, за да се развива благополучно. За постигане на синхронизирано развитие е достатъчно играта да се случва в подходяща жизнена среда. В тази „органична”, естествена среда, детето само̀ усеща какво, как и колко да опитва, упражнява и учи.

Методът е SIMPLE, защото играта е „проста”. Сложно е проектирането и поддържането на тази „органична” среда в ежедневието на нашия забързан свят.

При работата с метод SIMPLE не се манипулира играта, а се предоставя среда, в която играта да се случва по естествен начин. Става въпрос не толкова за физическата среда, колкото за психологическата, в която се случват отношенията, реакциите, свързването – рестарт на релационният терен. Методът е съсредоточен върху преживяванията, нуждите, желанията и потребностите на личността и измества фокуса от поведението на личността и това, което тя ни представя отвън. Изгражда умения за свързване през приемане, уважение и доверие. 

Иновативните подходи и техники за изграждането на такава среда се разработват от DevelpmentReStart и интегрират съвременни постижения на антропологията, психологията, педагогиката, социологията, невропсихологията и психиатрията.

Методът SIMPLE повишава устойчивостта на децата към стрес и вредни влияния. Спомага за балансираното им развитие и израстване.

Той е приложим и ефективен за всички деца на възраст от 0 до 7 години.


Вижте интервюто с Виолета Кисимова за Pedagogika.bg, където тя разказва за балансираното детско развитие, за метод SIMPLE и как чрез него се стимулира играта като естествен детски механизъм за себерегулация и себеусъвършенстване.

Вижте също и в кои области на развитието на децата работи метода (и за подкрепа на личностното развитие, и като промоция на психичното здраве).

Споделете: