• Искам да знам още.
 • Още за кое?
 • За живота и мечтите.
 • Питай!
 • Какво, ако нямам мечта?
 • Тогава не живееш.
 • Всички са живи, защото имат мечти ли?
 • Не точно.
 • Но ти каза, че…
 • Има разлика между това да си жив и да живееш.
 • Как да разбера дали живея?
 • Ако можеш да мечтаеш, значи живееш.
 • Но, ако не мога?
 • Тогава може би си мечта на някой друг.
 • Как така?
 • Друг живее заради теб и ти за него. Ти си неговата мечта.
 • Това хубаво ли е?
 • Ако си мечтата на друг, не можеш да имаш свои мечти.
 • Защо да не мога?
 • Човек е твърде зает, когато сбъдва мечти. Ако сбъдваш чужда мечта, нямаш време за своя.
 • Тогава не искам да бъда мечта.
 • Не зависи от теб.
 • А от кого?
 • От притежателя.
 • На кое?
 • На мечтата.
 • И какво правиш, ако си мечтата на някой.
 • Избираш.
 • Какво?
 • Да сбъдваш неговата или да мечтаеш своя.
 • Разбирам!
 • Радвам се!
 • Как се превръщаш в мечтата на друг?
 • Късно е, друг път. Сега запомни само най-важното.
 • Какво е то?
 • Мечтата не е човек!