• Как се живее?
 • Като мечтаеш.
 • Така ли? А после?
 • Стремиш се.
 • Към какво?
 • Да постигнеш мечтата си.
 • Ами ако не успея?
 • Полагаш усилия.
 • И ако пак не се получава?
 • Полагаш повече усилия
 • Никога ли не се отказваш?
 • Отказваш се!
 • Но кога?
 • Когато усилието се превърне в насилие.
 • Как разбираш, че вече е насилие?
 • Не разбираш, усещаш.
 • Ако не усетя и сгреша?
 • Сърцето не греши, то знае!
 • Ти Винаги ли го слушаш?
 • Не винаги.
 • Как така?
 • Понякога съм му ядосана и не искам да го слушам.
 • И какво се случва тогава?
 • Страда.
 • Кой, ти или то?
 • И двете!
 • Разкажи ми още за мечтите.
 • Следващия път…