Development ReStart е институт за промоция на здраве, създаден да подкрепя, съдейства, насърчава развитието на деца и родители.

Здравето е състояние на комплексно физическо, психическо, емоционално, интелектуално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест или недъг.
World Health Organization. (2006). Constitution of the World Health Organization – Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006.

В сътрудничество с компания ArhiEng, институт Development ReStart предлага комплексно решение за укрепване и надграждане на ресурсите на цялото семейство. Спомага за адаптирането към различни физически и социални среди и ситуации. Това позволява здраво справяне с изискванията и предизвикателствата на всекидневния живот и повишаване качеството му.

Основател на института е Виолета Кисимова – психолог и създател на авангардния метод SIMPLЕ за работа с деца от 0 до 7 години.

Ценности на Development ReStart

 • уважение към себе си и другите
 • зачитане на личното пространство
 • отговорност за действията си
 • толерантност към различието
 • общуване без насилие
 • честност
 • постоянство
 • устойчивост
 • качество
 • отдаденост към това, което прави
 • радост от живота

Методът SIMPLE

Методът SIMPLE, разработван от Development ReStart, дава предимство на детето в моторното, психичното и емоционалното му развитие. Създава сигурна и окуражаваща среда, в която детето може:

 • да разгърне своя естествен потенциал
 • да учи чрез опит-грешка
 • да развива вътрешната си мотивация
 • да взаимодейства чрез удоволствие със заобикалящия го свят
 • да се радва на живота

Успешната формула за Development ReStart e SIMPLE!

Споделете: