Ползата от думите

Ползата от думите

– И каква е ползата от тях? – Имат смисъл! Запълват празнините от неразбиране,от страх и нужда да се скрием…Запълват празнините от съмнениеи липса на доверие. Рядко изразяват обичтаи не това им е целта. Понякога помощници са на лъжите,друг път предпазват от искрите. Имат смисъл! […]

Рецепта за чудеса

Рецепта за случване на Чудеса

Избери си Желание. Онова което много искаш да се сбъдне. Постой с него и разбери къде е неговото място – в сърцето или в ума. Ако е в ума, остави го и избери друго. Това още не е готово да се превърне в чудо. Ако […]

Из Говори ми без думи

Говори ми без думи

Те не говореха. За тях думите бяха излишна суета.  Дълго се съпротивлявах на нежеланието им да говорят, исках да науча толкова много неща и бях сигурна, че само те знаят отговорите.  А те просто мълчаха и гледаха смирено. Понякога ми се струваше, че ми се […]