S – Проследява се динамиката на вече формиралите се сиблингови взаимоотношения и се работи съобразно спецификата на конкретния случай.
I – Предоставя възможност за изграждане на взаимоотношения базирани на уважение и зачитане на личното пространство на себе си и другия.
M – Цели интегрирането и утвърждаването на позитивни поведенчески модели на взаимодействие.
P – Развива способности за разрешаване на конфликти и поддържане на връзки и приятелства.
L – Приоритет е снемането на напрежението в комуникацията между децата.
E – Подкрепя за разбирането на другия и изграждането на начини да си сътрудничат помежду си.


Методът SIMPLE подпомага детето да изгради ценности и нагласи включващи:

  • споделяне;
  • следване на правила;
  • редуване;
  • зачитане избора на другия;
  • приемане на загуба;
  • упоритост до приключване на дейността

Това води до открит ум, добра социализация, толерантност, издръжливост и постоянство.

Имате нужда от психологическа подкрепа?

Метод SIMPLE има 3 варианта за работа с деца и родители – индивидуален план за работа с детето/децата; консултативен план за работа с родителите или програма SIMPLE за бебе и майка. А ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да заповядате на лична консултация.

Вижте повече:

Споделете: