Целта е интегриране и затвърждаване на позитивни поведенчески модели на взаимодействие.

  • Проследява динамиката на вече сформиралите се сиблингови взаимоотношения;
  • Следва спецификата на конкретния случай;
  • Предоставя възможност за изграждане на взаимоотношения, базирани на уважение и зачитане на личното пространство на себе си и на другия.

В резултат от работата намалява напрежението в комуникацията между децата.

Споделете: