Първата година от раждането на детето е най-важна за изграждането на чувство за базисно доверие у детето. Общуването на майката с бебето полага основата на отношението, което детето ще има към себе си, към другите и към живота.

Често ресурсът на майката в този период е недостатъчен, защото е повлиян от тревожност, напрежение, несигурност. Те произтичат от възникналия дисбаланс в ролите на жена/съпруга/майка и високите стандарти, които трябва да покрива във всяка от тях едновременно.

Програмата SIMPLE за бебе и майка цели да:

S – Подкрепя общуването на майката с бебето и спомага за формирането на работещи модели на свързване между тях.
I – Съдействие при формирането на привързаност и доверие у детето.
M – Стимулира психомоторното развитие на бебето (сензитивните възприятия).
P – Развива възприятията.
L – Дава практични и теоретични насоки за общуване с бебето.
E – Учи как да се отразяват и назовават емоциите от майката към бебето.

Програма SIMPLE за бебе и майка е разделена на 2 модула

Всеки модул включва 30 часа теория и практика.

Интензивността се определя от нуждата на майката и бебето.

І модул - от 0 до 6 месеца

бебе и майка

S – Подкрепа при формирането на свързване между бебе и майка – Качествено, а не Количествено присъствие и взаимодействие.
I – Съдействие при изготвяне на дневен режим на детето съобразен с индивидуалния случай.
M – Техники за стимулиране на психомоторното развитие на детето – „Това, което правя ми носи удоволствие.“
P – Развитие на възприятията – С радост и желание „поглъщам“ и приемам света около мен.
L – Развиване на невербална комуникация – Важно е какво усеща майката, а не какво казва. „Това, което казва мама още не го разбирам, а го усещам.”
E – Изграждане на постоянство и баланс в емоционалното свързване.

ІІ модул - от 6 до 12 месеца

бебе и майка

S – Балансирано разпределение на вниманието между бащата, майката и детето.
I – Подкрепа в процеса на формиране личността на детето.
M – Техники за стимулиране на психомоторното развитие на детето – „Правя това, което ми носи удоволствие“.
P – Подготовка на средата, стимулиране на възприятията и игрите на детето.
L – Развиване на вербална комуникация в общуването с бебето – “Как да говорим с бебето?”.
E – Изграждане на постоянство и баланс в емоционалното свързване.

Имате нужда от психологическа подкрепа?

Метод SIMPLE има 3 варианта за работа с деца и родители – индивидуален план за работа с детето/децата; консултативен план за работа с родителите или програма SIMPLE за бебе и майка. А ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да заповядате на лична консултация.

Вижте повече:

Споделете: