S – Дава алтернативни решения съобразени със спецификата на семейната динамика.
I – Съблюдава развитието на детето и насочва за допълнителна подкрепа или други специалисти в случай на нужда.
M – Ориентира ви в търсенето на работещ подход за отглеждането на детето във вашата среда, с вашия ресурс по метода SIMPLE.
P – Надграждане наличния ресурс като родители.
L – Очертава текущото състояние на комуникацията между родители-дете/деца и осигурява подкрепя за постигането на благоприятна промяна, ако е необходима и желана.
E – Подкрепя при изграждане на балансирана емоционална семейна среда.

Имате нужда от психологическа подкрепа?

Метод SIMPLE има 3 варианта за работа с деца и родители – индивидуален план за работа с детето/децата; консултативен план за работа с родителите или програма SIMPLE за бебе и майка. А ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да заповядате на лична консултация.

Вижте повече:

Споделете: