S – Консултациите дават ориентир на родителите за развитието на детето и при необходимост ги насочва към допълнителна подкрепа или консултация с други специалисти. Очертава моделите на комуникация и свързване между родител-дете.
I – Насочва родителите към изграждане на работещ модел на взаимодействие в семейството.
M – Описва състоянието на семейната система и влиянието й върху развитието на детето.
P – Запознава родителите с етапа на развитие в, който се намира детето.
L – Предлага алтернативни модели на комуникация с цел снемане на напрежението между родители и деца.
E – Подкрепя родителите в разбирането на емоционалния свят на детето/децата и смисъла на поведението му.


Консултирането за родители и деца цели снемане на напрежението и притеснението възникнали в процеса на отглеждане на детето/децата.


Виолета Кисимова е психолог, чийто фокус е върху подкрепата в процеса на самоусъвършенстване на личността на детето. Тя работи с деца, които имат затруднения в психо-емоционалното, социалното, познавателното, езиковото и моторно развитие.

Можете да се срещнете с нея онлайн или лично в Institute Development ReStart в София.

Допълнително тя прави консултации на място и в родния си град Смолян.

Имате нужда от психологическа подкрепа?

Метод SIMPLE има 3 варианта за работа с деца и родители – индивидуален план за работа с детето/децата; консултативен план за работа с родителите или програма SIMPLE за бебе и майка. А ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да заповядате на лична консултация.

Вижте повече:

Споделете: