S – Подпомага автономността, надгражда личностните качества, развива социалните умения.
I – Подкрепя развитието на вътрешна мотивация, увеличава ресурсите за справяне и адаптация към различни социални контексти.
M – Учи на психомоторна култура.
P – Развива мисленето.
L – Развива невербалното и вербалното общуване.
E – Дава възможност на детето да отиграе своите вътрешни преживявания и в процеса на играта, да изрази свободно емоциите си и да ги разпознава.

В резултат от работата по метода SIMPLE се намалява психичното напрежение. Детето получава предимство в психоемоционалното съзряване. Подпомага се преходът от ранно детство към училищна възраст и зрялост.

Споделете: