S – Подкрепя детето при изграждане на способността да мотивира себе си. Увеличава ресурсите за справяне и адаптация към различни социални контексти.
I – Подпомага автономността му и надгражда личностовите му качества.
M – Учи го на психомоторна култура – как да взаимодейства със средата, със себе си и с другите с удоволствие.
P – Развива мисленето и спомага проявата на постоянство в трудни моменти.
L – Надгражда невербалното и вербалното общуване.
E – Помага на детето да регулира настроенията си и да не позволява на тревогата да пречи на мисленето.


В резултат от работата по метода SIMPLE се намалява психичното напрежение. Предоставя се на детето възможност да отиграе своите вътрешни преживявания в процеса на играта, да разбира и владее чувствата си.

Имате нужда от психологическа подкрепа?

Метод SIMPLE има 3 варианта за работа с деца и родители – индивидуален план за работа с детето/децата; консултативен план за работа с родителите или програма SIMPLE за бебе и майка. А ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да заповядате на лична консултация.

Вижте повече:

Споделете: