Целта е изграждане на социални умения.

  • Учи децата да общуват без насилие – да спазват правила и да зачитат своето и чуждото лично пространство;
  • Подкрепя изграждането на постоянство, отговорност и самостоятелност;
  • Утвърждава уважение и приемственост в отношенията.

Груповата работа по метода SIMPLE има превантивна насоченост.

Споделете: