S – Структурата на заниманията, подкрепя изграждането на отговорност и самостоятелност.
I – Децата се учат да зачитат своето лично пространство и това на другите.
M – Учат се на сътрудничество, споделяне и реализиране на идеи в екип.
P – Взаимоотношението е базирано на уважение и приемственост.
L – Формира модел на общуване без насилие с проява на съпричастност.
E – Спомага за по-лесно разчитане чувствата на другите и развива самоконтрол над импулсите.


Груповата работа по метода SIMPLE е насочена върху психо-социалното развитие на децата. Груповите взаимодействия целят изграждане на социални умения.

Имате нужда от психологическа подкрепа?

Метод SIMPLE има 3 варианта за работа с деца и родители – индивидуален план за работа с детето/децата; консултативен план за работа с родителите или програма SIMPLE за бебе и майка. А ако не сте сигурни откъде да започнете, можете да заповядате на лична консултация.

Вижте повече:

Споделете: