Специализирана подкрепа за всички деца на възраст от  0 до 7 години по метода SIMPLE

Индивидуална работа с  деца по метода SIMPLE

Целта е подкрепа на детето във функционирането му като самостоятелен индивид.

Групова работа с деца по метода SIMPLE

Целта груповата работа с деца е изграждане на социални умения, отговорност и самостоятелност.

Работа със сиблинги по метода SIMPLE

Целта е интегриране и затвърждаване на позитивни поведенчески модели на взаимодействие.

Залагаме на ученето чрез спонтанно движение, свободна игра и опит-грешка. Всяка от услугите ни изгражда ценности. Децата се учат на споделяне, следване на правила, редуване, оценяване на избора на другия, приемане на загуба, упоритост до приключване на дейността. Хората, които притежават тези умения, са с отворен ум, добра социализация, толерантност, издръжливост и постоянство.

Успешната формула за Development ReStart e SIMPLE!

Споделете: