Специализирана подкрепа за всички деца на възраст от  0 до 7 години по метода SIMPLE

Подпомага се прехода от ранно детство към училищна възраст и зрялост.

Индивидуална работа с  деца по метода SIMPLE

Целта на индивидуалната работа е подкрепа на детето във функционирането му като самостоятелен индивид.

Групова работа с деца по метода SIMPLE

Целта груповата работа с деца по метода SIMPLE е изграждане на социални умения, отговорност и самостоятелност.

Работа със сиблинги по метода SIMPLE

Целта е интегриране и затвърждаване на позитивни поведенчески модели на взаимодействие.

Програма SIMPLE за бебе и майка

Програмата Simple за бебе и майка е разделена на 2 модула – 0-6 месеца и 6-12 мес. Всеки модул включва практични и теоретични насоки за общуване с бебето и работещи модели на свързване. Интензивността се определя от нуждата на майката и бебето.

Метод SIMPLE за родители

Консултативен план съобразен със спецификата на семейната динамика. Ориентира родителите в търсенето на работещ подход за отглеждането на детето в тяхната среда, с техния ресурс по метода SIMPLE.

Консултиране на родители и деца

Цели снемане на напрежението възникнало в процеса на отглеждане на децата. Насочва родителите към изграждане на работещ модел на взаимодействие в семейството.

Залагаме на ученето чрез спонтанно движение, свободна игра и опит-грешка. Всяка от услугите ни изгражда ценности. Децата се учат на споделяне, следване на правила, редуване, оценяване на избора на другия, приемане на загуба, упоритост до приключване на дейността. Хората, които притежават тези умения, са с отворен ум, добра социализация, толерантност, издръжливост и постоянство.

Успешната формула за Development ReStart e SIMPLE!

Споделете: