Проект SIMPLE за вашето семейство - консултации с детски психолог

Консултацията с психолог дава ориентир на родителите за развитието на детето и при необходимост ги насочва към допълнителна подкрепа или консултация с други специалисти.

Очертава моделите на комуникация и свързване между родител-дете. Работи се само по конкретни проблеми.

Насочва родителите към изграждане на работещ модел на взаимодействие в семейството.

Метод SIMPLE за родители включва:

Подкрепа за родители по метод SIMPLE

Консултацията е предназначена за родители, които още не са решили каква услуга им трябва или просто искат да поговорят с детски психолог за своите колебания и притеснения.

Консултации при трудности в семейството

Консултиране на родителите относно трудни ситуации, внасящи тревожност и напрежение в ежедневието на цялото семейство.

Консултации при трудности в общуването с детето

Консултиране относно затруднения, възникнали в хода на отглеждането на детето/децата и общуването с тях.

24/7 достъп до психолог

Приоритетен достъп до детски психолог 24/7, с който може да обсъждате актуални въпроси относно развитието на вашето дете и трудности възникващи в процеса на отглеждането му. Тази възможност е вариант при неотложна необходимост, например когато бебето плаче неистово посред нощ е трудно за родителите да чакат до сутринта, а и малките деца не се съобразяват с цикъла на възрастните от работно време и почивка. В такива моменти е добре да се осигури подкрепа в подходящия момент.

Подкрепа за промяна

Дава ориентир за текущото състояние на комуникацията родител-дете и осигурява подкрепя за постигането на благоприятна промяна за цялото семейство, ако е необходима и желана.

Промоция на психично здраве

"Промоция на психично здраве" означава грижа за здравето преди да е възникнала нуждата. Това е подход на Development Restart, насочен към изграждане на "Нова култура" по метод SIMPLE.

Какво ще получите

Описание на състоянието на семейната система и влиянието ѝ върху развитието на детето. Изясняват се моделите на свързване и комуникация в семейството, както и начинът на взаимодействие между родители-дете/деца.

Родителите биват запознати с етапа на развитие, в който се намира детето, както и за цялостното му развитие.

На родителите се предлагат алтернативни модели на комуникация с цел снемане на напрежението между родители и деца.

Родителите получават подкрепа от специалист в разбирането на емоционалния свят на детето/децата и смисъла на поведението им, както и по затрудненията свързани с психо-емоционалното и социално развитие на детето.

Постигане на целта да се снемат напрежението и притеснението, възникнали в процеса на отглеждане на детето/децата.

Какво представлява Метод SIMPLE за родители:
 • Консултациите са базират върху разработения и използван от Institute Development Restart метод SIMPLE.
 • Метод SIMPLE e изцяло ориентиран към балансирано развитие на децата в психо-емоционален и социален аспект, като инвестира усилия в изграждането на благополучна емоционална среда.
 • Консултациите са насочени към подкрепа на родителите и имат за цел да структурират семейната средата по начин, който ще запази уникалността на детето и ще стимулира индивидуалния потенциал и растеж без да потиска психо-емоционалното и социалното му развитие.
 • Родителите получават подкрепа при изграждане на по-балансирана емоционална семейна среда. Търсят се алтернативни решения съобразени със спецификата на семейната динамика. Ориентират се в търсенето на работещ подход за отглеждане на детето във вашата среда, с вашия ресурс по метода SIMPLE.
 • Работи се със сиблингова динамика, когато детето има братя и сестри.
Как протичат консултациите по Метод SIMPLE за родители:
 • Изготвя се индивидуален проект SIMPLE за вас и вашето дете/деца съобразен с вашата среда.
 • Консултиране по въпросите как да отгледате детето/децата си щастливи по метод SIMPLE.
 • Ще имате приоритетен достъп до детски психолог 24/7, с който може да обсъждате актуални въпроси относно развитието на вашето дете и трудности възникващи в процеса на отглеждането му.
 • Консултациите могат да се провеждат и онлайн.
За Виолета Кисимова
Виолета Кисимова (Виолета Андреева) - психолог
Виолета Кисимова е детски психолог, чийто фокус е върху подкрепата в процеса на самоусъвършенстване на личността на детето. Тя работи с деца, които имат затруднения в психо-емоционалното, социалното, познавателното, езиковото и моторно развитие. Отдадеността на работата с деца я мотивира да разработи авангардния метод SIMPLE, който набляга на играта като естествен детски механизъм за себерегулация и себеусъвършенстване в условия на приемане, уважение и доверие. Играта, съчетана с индивидуалния подход в сигурна и окуражаваща среда, дава възможност на детето да разгърне потенциала си и да се изгради като една стабилна в емоционален план личност.
Заявете консултация по метод SIMPLE за родители

Заявете желанието си за работа с детски психолог, а аз ще се свържа с вас за уговаряне на среща за уточняване на рамките на работа в удобно за всички време.

  Споделете: