За бебета от 0 до 12 месеца.

Често майките през първата година от своето майчинство са разкъсвани от вътрешно напрежение и несигурност, защото съвместяването на ролите жена/съпруга/майка не стартира гладко. Възниква известен дисбаланс, който не винаги може да бъде разрешен вътре в семейството.

Ако сте от майките, които искат да се погрижат за себе си и бебето като инвестират в психо-емоционалното благополучие от самото начало… Ако имате нужда да подкрепите изграждането на връзката си с бебето още от самото начало… Ако желаете да облекчите този така напрегнат период на адаптация към новопостъпилия член на семейството… Можете да разчитате на метод SIMPLE за изграждане на вътрешен баланс и формирането на работещи модели на свързване.

Предимства на програма SIMPLE за бебе и майка

Интензивност по избор

Можете да изберете един от двата модула според възрастта на детето: 0-6 месеца или 6-12 месеца. Работата включва теория и практика според конкретните нужди на майката и бебето.

Минимален пакет от 10 часа

Можете да се включите в програма само с 10 часа работа по реални ваши потребности, като в последствие можете да прецените да разширите работата по метод SIMPLE.

Подкрепа от детски психолог

Виолета Кисимова е детски психолог, а нейният метод SIMPLЕ е индивидуален подход за подкрепа, чийто фокус е върху това детето да разгърне своя естествен потенциал.

Какво е програма SIMPLE за бебе и майка?

бебе и майка
  • Подкрепя общуването на майката с бебето.
  • Спомага за формирането на работещи модели на свързване.
  • Осигурява съдействие при формирането на привързаност и доверие у детето.
  • Развива възприятията.
  • Стимулира психомоторното развитие на бебето.
  • Дава практични и теоретични насоки за общуване с бебето.
  • Учи как да се отразяват и назовават емоциите от майката към бебето.
Минимален пакет от 10 часа – 600 лв.

Изберете модул от програма SIMPLE за бебе и майка

Програмата е разделена на 2 модула според възрастта на бебето. Всеки модул включва теория и практика.

Интензивността се определя от нуждата на майката и бебето. Можете да изберете участие в един или два модула. Можете да започнете само с консултация, с поредица от консултации или с минималния пакет от 10 часа работа по програмата за подкрепа на майки с бебета.

* Цялата програма от 2 модула е 50 часа на цена от 3000 лв. Минималният пакет от 10 часа на цена от 600 лв. ви дава възможност да започнете програмата според нуждите и възрастта на бебето, а в последствие да прецените дали да увеличите часовете за подкрепа от детски психолог.

І модул: от 0-6 месеца

Осигурява подкрепа за майката при формирането на свързването ѝ с бебето чрез качествено взаимодействие. Тя получава съдействие при изготвяне на дневен режим, съобразен с индивидуалния случай. Упражняват се техники за стимулиране на психомоторното развитие на детето чрез игрови методики. Работи се по развиването на невербална комуникация. Спомага се изграждането на баланс и постоянство в емоционалното свързване.

ІІ модул: от 6 до 12 месеца

Работи се по балансираното разпределяне на вниманието между “мама, татко и дете”. Майката получава пълна подкрепа в процеса на формиране личността на детето. Упражняват се техники за стимулиране на психомоторното развитие на детето и за развиването на вербална комуникация. Изяснява се най-подходящата подготовка на средата. Стимулират се възприятията и игрите на детето. Спомага се изграждането на баланс и постоянство в емоционалното свързване.

За Виолета Кисимова
Виолета Кисимова (Виолета Андреева) - психолог
Виолета Кисимова е детски психолог, чийто фокус е върху подкрепата в процеса на самоусъвършенстване на личността на детето. Тя работи с деца, които имат затруднения в психо-емоционалното, социалното, познавателното, езиковото и моторно развитие. Отдадеността на работата с деца я мотивира да разработи авангардния метод SIMPLE, който набляга на играта като естествен детски механизъм за себерегулация и себеусъвършенстване в условия на приемане, уважение и доверие. Играта, съчетана с индивидуалния подход в сигурна и окуражаваща среда, дава възможност на детето да разгърне потенциала си и да се изгради като една стабилна в емоционален план личност.
Заявете SIMPLE за бебе и майка

Заявете желанието си за работа с детски психолог, а аз ще се свържа с вас за уговаряне на среща за уточняване на рамките на работа в удобно за всички време.

    Споделете: