Консултацията с психолог дава ориентир на родителите за развитието на детето и при необходимост ги насочва към допълнителна подкрепа или консултация с други специалисти.

Очертава моделите на комуникация и свързване между родител-дете.

Насочва родителите към изграждане на работещ модел на взаимодействие в семейството.

Предимства на консултациите с Виолета Кисимова

Подкрепа за родители

Консултацията е предназначена за родители, които още не са решили каква услуга им трябва или просто искат да поговорят с детски психолог за своите колебания и притеснения.

Консултация по метод SIMPLE

Консултация, базирана върху разработения от Institute Development Restart метод SIMPLE, изцяло ориентиран към балансирано развитие на децата в психо-емоционален и социален аспект.

Онлайн или на място

Консултацията с Виолета Кисимова може да се проведе и онлайн, на място в Institute Development ReStart в София или в родния ѝ град Смолян.

Продължителност – 1 час

Какво ще получите

Описание на състоянието на семейната система и влиянието ѝ върху развитието на детето.

Родителите биват запознати с етапа на развитие, в който се намира детето.

На родителите се предлагат алтернативни модели на комуникация с цел снемане на напрежението между родители и деца.

Родителите получават подкрепа от специалист в разбирането на емоционалния свят на детето/децата и смисъла на поведението им.

Постигане на целта да се снемат напрежението и притеснението, възникнали в процеса на отглеждане на детето/децата.

За Виолета Кисимова
Виолета Кисимова (Виолета Андреева) - психолог
Виолета Кисимова е детски психолог, чийто фокус е върху подкрепата в процеса на самоусъвършенстване на личността на детето. Тя работи с деца, които имат затруднения в психо-емоционалното, социалното, познавателното, езиковото и моторно развитие. Отдадеността на работата с деца я мотивира да разработи авангардния метод SIMPLE, който набляга на играта като естествен детски механизъм за себерегулация и себеусъвършенстване в условия на приемане, уважение и доверие. Играта, съчетана с индивидуалния подход в сигурна и окуражаваща среда, дава възможност на детето да разгърне потенциала си и да се изгради като една стабилна в емоционален план личност.

Можете да се срещнете с Виолета Кисимова онлайн или лично в Institute Development ReStart в София.

Допълнително тя прави консултации на място и в родния си град Смолян.

Ако желаете да си запишете час за консултация, пишете ми:

Заявете желанието си за консултация с детски психолог, а аз ще се свържа с вас за уговаряне на среща за уточняване на рамките на работа в удобно за всички време.

    Споделете: