Специализирана подкрепа за деца от  0 до 7 години и за техните родители по метода SIMPLE

Работа с деца по метода SIMPLE

Индивидуален SIMPLE план за работа с деца – минимум 100 часа/годишно. Включва работа с детски психолог и възможност за избор на фокуса на работа за изграждане на стабилна психика у детето преди да се е появил проблем.

SIMPLE за бебе и майка

Програма с интензивност по избор спомагаща за изграждане на подходящите модели на свързване между бебето и майката. Дава практични и теоретични насоки за общуване с бебето. 2 модула: от 0 до 6 месеца и от 6 до 12 месеца.

Метод SIMPLE за родители

Консултативен план, който включва 24 часа/годишно работа с детски психолог по конкретни проблеми. Дава ориентир за текущото състояние в семейството и предлага решения по метод SIMPLE за работа и отглеждане на деца.

Консултация с детски психолог

Консултация, базирана върху разработения и използван от Institute Development Restart метод SIMPLE, ориентиран към балансирано развитие на децата в психо-емоционален и социален аспект. Очертава моделите на комуникация и свързване с детето.

Вариантите са разработени за улеснение на родителя в зависимост от неговите индивидуални нужди – дали иска с детето да работи детски психолог, дали предпочита той самият да получи подкрепа с цел да усъвършенства и развие своя капацитет или има нужда от разяснение на вариантите и насока при избора си.

Споделете: