СТАНДАРТЕН
ПЛАН

Включва 100 посещения за периода от 1 година

 • 2 посещения на седмица
 • Времетраене на всяко посещение – 50 мин.
Годишна такса:
 • 1 вноска – 3 000 лева
 • 2 вноски – 2 x 1 650 лева
 • 12 вноски – 12 x 300 лева

ИНТЕНЗИВЕН
ПЛАН

Включва 200 посещения за периода от 1 година

 • 4 посещения на седмица
 • Времетраене на всяко посещение – 50 мин.
Годишна такса:
 • 1 вноска – 4 800 лева
 • 2 вноски – 2 x 2 640 лева
 • 12 вноски – 12 x 480 лева

ПЛАН СИБЛИНГИ
(братя и сестри)

Включва по 100 посещения на всяко дете за 1 година

 • 2 посещения на седмица
 • Времетраене на всяко посещение – 50 мин.
Годишна такса за 1 дете:
 • 1 вноска – 2 850 лева
 • 2 вноски –2 х 1 567,5 лева
 • 12 вноски – 12 x 285 лева

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН

Определя се съобразно спецификата на конкретния случая.

Можете да заявите своя план чрез формата по-долу, а ние ще се свържем с вас във възможно най-кратък срок:

Заявете план

  Успешната формула за Development ReStart e SIMPLE!