Индивидуален SIMPLE план

Минимум 100 часа за 1 година.

Планът включва:

  • Минимум 100 часа/годишно работа по метода SIMPLE

Методът се основава на естествения, интуитивен и спонтанен ритъм на детската игра. Подходящ е за всички деца на възраст от 0 до 7 години.

  • Психологическа подкрепа 

Метод SIMPLЕ е индивидуален подход, чийто фокус е върху това детето да разгърне своя естествен потенциал като се учи чрез опит-грешка в сигурна среда.

  • Работа с детски психолог

Виолета Андреева е детски психолог, специализиращ в индивидуалния подход в работата си с деца.

  • Избор за фокуса на работата

Възможност за избор дали да се работи по конкретен проблем или превантивно за изграждане на една стабилна психика преди да се е проявил проблема.

Цена на Пакет от 100 часа – 6000 лева

С метод SIMPLE получавате още:

  • Дългосрочна устойчивост на стрес чрез работа по актуални проблеми

В продължение на 1 година детето получава подкрепа в процеса на ежедневните предизвикателства, с които то трябва да се справя само. Така се дава възможност на детето да усвои придобитите навици и да ги превърне в рутина и стабилност по отношение на възприятията му за самото себе си, средата си и света. В дългосрочен план, това спестява време и усилия, защото включва в себе си механизми за авто-регулация на емоциите.

  • Работа по авангардния подход на DevelpmentReStart

Иновативният подход на Develpment ReStart интегрира утвърдените практики и съвременните постижения на антропологията, психологията, педагогиката, социологията, невропсихологията и психиатрията.

  • Работа в сигурна и окуражаваща среда

Работи се в среда, която дава предимство на личността на детето чрез стимулиране на индивидуалното му моторно, езиково, познавателно и психо-социално развитие. Така то усвоява уменията да осъществи на практика своите заложби, да развива вътрешната си мотивация, да взаимодейства чрез удоволствие със заобикалящия го свят и, не на последно място – да се радва на живота.

  • Повишаване на качеството на живот на цялото семейство

Метод SIMPLE се основава на подкрепата за развитието на естествения детски механизъм за себерегулация и себеусъвършенстване, което прави децата устойчиви на стрес и вредни влияния. Методът осигурява подкрепа за цялостното развитие на психиката, което се отразява благотворно на цялото семейство.

За Виолета Андреева

Виолета Андреева - психолог

Виолета Андреева е детски психолог, чийто фокус е върху подкрепата в процеса на самоусъвършенстване на личността на детето

Отдадеността на работата с деца я мотивира да разработи авангардния метод SIMPLE, който набляга на играта като естествен детски механизъм за себерегулация и себеусъвършенстване в условия на приемане, уважение и доверие.

Играта, съчетана с индивидуалния подход в сигурна и окуражаваща среда, дава възможност на детето да разгърне потенциала си и да се изгради като една стабилна в емоционален план личност.

Заявете индивидуален SIMPLE план

Заявете желанието си за работа с детски психолог, а аз ще се свържа с вас за уговаряне на среща за уточняване на рамките на работа в удобно за всички време.

    Споделете: