Метод SIMPLE за балансирано детско развитие от 0 до 7 год.

Development ReStart

Development ReStart е институт за подкрепа, съдействие, насърчаване развитието и израстването на деца и родители. Основан e от Виолета Кисимова, създател на метод SIMPLE за балансирано детско развитие.

Development ReStart

Нашата философия

Вярваме, че здравето е подход към живота и всеки човек сам определя потенциала си за физическо и духовно благополучие. Приемаме като наша мисия укрепването и надграждането ресурсите на деца и родители за адаптирането им към различни физически и социални среди и ситуации. Това позволява справяне с изискванията и предизвикателствата на всекидневния живот, намалява стреса и повишава качеството на живот. За нас стремежът на нашите клиенти да повишат индивидуалната си отговорност и участие в постигането на здраве е Новата култура за деца и родители.

Виолета Кисимова

Нашите услуги

Метод SIMPLE за балансирано детско развитие.

Индивидуална работа с деца по метода SIMPLE

Укрепва и надгражда ресурсите на детето за адаптиране към различни физически и социални среди. Повишава устойчивостта му към стрес и външни влияния.

Групова работа с деца по метода SIMPLE

Създава условия за изграждане на социални умения, общуване без насилие, уважение и приемственост.

Работа със сиблинги /братя и сестри/ по метода SIMPLE

Интегрира и утвърждава позитивни модели на общуването между децата

SIMPLE за бебе и майка

Подкрепя общуването на майката с бебето и спомага за формирането на работещи модели на свързване между тях. От 0 до 12 месеца

Метод SIMPLE за родители

Консултативен план съобразен със спецификата на семейната динамика.

Консултиране на родители и деца

Цели снемане на напрежението възникнало в процеса на отглеждане на децата.

Метод SIMPLE за балансирано развитие на вашето дете.
Ако не сега, кога?

За Виолета Кисимова
Виолета Кисимова (Виолета Андреева) - психолог

Виолета Кисимова има разнородни професионални квалификации, но истинската ѝ страст е работа с деца.

След дългогодишен опит, отдаденост и наблюдения, Виолета развива и утвърждава свой автентичен метод на работа SIMPLE и основава Институт Development ReStart.

Доволна е, че съдейства на десетки деца за тяхното развитие.

Нашите клиенти
Изключително съм благодарна на Виолета Кисимова за комплексната подкрепа, която дава на двете ми дъщери. Спокойна съм, че децата ми са в сигурна среда, където могат да чувстват, преживяват и отиграват трудностите, с които се сблъскват по пътя на порастването им. Доволна съм, че се грижа за тях И по този начин. Препоръчвам!
Вася Иванова
Моята любима дъщеря ходи от години при Виолета и съм изключително благодарен за труда ѝ! Всеки път когато взимам Теа след сесия я виждам радостна и по-освободена. Работата в Development Restart е изключителна инвестиция в бъдещето на детето ми. Стабилната психика и моторно развитие са предимство в живота, според мен.
Михаил Ангелов
Видими благоприятни резултати! Детето ми ходи с удоволствие и очакване! Невероятен специалист!
Ирина Ангелова
Препоръчвам Вили като специалист, приятел, учител и модел за подражание. Синът ми израстна, агресията от детската градина изчезна и тръгването на училище беше безпреоблемно.
Камелия Томова
Development ReStart provides to your child/kid a different approach how to face the reality, how to communicate with other people, how to experiment and learn new things, how to follow rules and understand what is allowed and what is forbidden. It allows the kid to choose a different path to develop itself and approach it with confidence. For the parents, it allows them to reconsider their attitude to their children and understand better how to communicate with their children and much more. Thanks VioLeta Z. Kisimova for all your efforts and great job.
Iliyan Dimov
Имате въпроси?

Институт Development ReStart предлага метода SIMPLE за балансирано детско развитие, разработен от Виолета Кисимова – психолог, основател на Development ReStart.

Споделете: